Divanü Lûgati’t Türk

Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır. İçinde yazıldığı döneme ait çok sayıda Türkçe sözcük ile Türk halk edebiyatından alınmış çok sayıda şiir örnekleri bulunmaktadır.
Bu parçanında tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Divanü Lûgati’t Türk

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Divan-ı Hikmet
Kutadgu Bilig
Atabetü’l Hakayık
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 17 kez cevaplandı.

12 kez doğru cevapladı.

5 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.