Cumhuriyetçilik <----> Halkçılık <----> Devletçilik

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış inkılapların Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak yapılmıştır?
1 <----> 2 <-----> 3

Cumhuriyetçilik <----> Halkçılık <----> Devletçilik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Cumhuriyetçilik <----> Devletçilik <----> Laiklik
Milliyetçilik <----> Cumhuriyetçilik <----> Halkçılık
Devletçilik <----> Halkçılık <----> Laiklik
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 487 kez cevaplandı.

318 kez doğru cevapladı.

169 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.