Yalnız I

Aralarında belirli bir uzaklık olan iki noktasal yükün birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvet ile ilgili;
I. Yük miktarlarının çarpımı ile doğ ru orantılıdır.
II. Aralarındaki uzaklık ile doğru orantılıdır.
III. Ortamın elektrik geçirgenliği ile ters orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II
II ve III
I, II ve III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 23 kez cevaplandı.

7 kez doğru cevapladı.

16 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.