II.

(I) Ağaçtan yapılmış yüksek kulübede konuşuyoruz Salih ile. (II) Gözü sürekli yüz metre ötedeki oğlunda. (III) Bir kayanın üstüne çömelmiş, kumluk bir bölgeyi gözetliyor. (IV) Bir anda elini yukarı kaldırarak ayağa fırlıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

II.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
IV.
III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.