Kültürel

Osmanlı Beyliği’nin Söğüt ve çevresini yurt edinmesi ona çeşitli avantajlar sağlamıştır. Bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Bu dönemde bölgede güçlü bir devletin olmayışı ve önemli ticaret yollarına komşu olması ise kısa sürede gelişmesini sağlamıştır.
Verilen metinde aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir avantajdan söz edilmemiştir?

Kültürel

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ekonomik
Siyasî
Coğrafî
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim ortaokulu

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.