İstiklâl Marşı

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden biri olarak sayılamaz?

İstiklâl Marşı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kutadgu Bilig
Atabetü’l Hakayık
Divanü Lügati’t-Türk
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.