II.

I. Edebî eserleri tarihsel gelişim çizgisine göre incelemek
II. Edebî bir dil oluşmasını sağlamaya çalışmak
III. Edebî dönemlerin özelliklerini belirlemek
IV. Edebî türlerin gelişimini ortaya koymak

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi edebiyat tarihinin işlevlerinden biri değildir?

II.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
IV.
III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 24 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

16 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.