Ekonomik bağımsızlığı sağlamak

Yeni Türk Devleti’nde görülen;
• Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
• Düyunu Umumiye İdaresinin kaldırılması
• Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin satın alınması
gibi uygulamalarla, aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Ekonomik bağımsızlığı sağlamak

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Millî iradeyi gerçekleştirmek
Ülkeye yabancı sermayeyi çekmek
Devlet eliyle sanayiyi geliştirmek
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.