mesneviler

Türk edebiyatında Batılı anlamda roman ve hikâye Tanzimat’tan önce yoktu. Ancak Divan edebiyatında bu türleri karşılayan _________ vardı.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

mesneviler

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
gazeller
kasideler
rubailer
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.