Sosyal, siyasî ve dinî alandaki değişiklerin edebiyata zamanla yansıması

Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşın Tanzimat Dönemi edebiyatı 1860’ta ilk özel gazetenin çıkmasıyla başlamış kabul edilir.
Tanzimat Dönemi edebiyatının adını aldığı Tanzimat Fermanı ile başlamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Sosyal, siyasî ve dinî alandaki değişiklerin edebiyata zamanla yansıması

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dönem sanatçılarının fermandaki yeniliklere karşı olması
Padişahın edebiyatla ilgili bir talimat vermemesi
Yeni bir edebiyat anlayışı için gazeteye ihtiyaç duyulması
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.