Genç Kalemler

Millî Edebiyat, Selanik’te çıkarılan ________ dergisi etrafında toplanan gençlerin oluşturduğu edebiyattır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Genç Kalemler

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Servet-i Fünun
Türk Derneği
Musavver Malumât
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.