İttihat ve Terakki Fırkası

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyetle birlikte Osmanlı Devleti’nde kurulan siyasi partilerden biridir?

İttihat ve Terakki Fırkası

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Cumhuriyet Halk Fırkası
Terakkiperver Fırkası
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 356 kez cevaplandı.

248 kez doğru cevapladı.

108 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.