Akılcılık

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı aşağıdaki esaslardan hangisiyle ilişkilidir?

Akılcılık

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Bağımsızlık
Vatan sevgisi
Barışçılık
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 118 kez cevaplandı.

96 kez doğru cevapladı.

22 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.