Halifelere ata binme ve ava çıkma gibi faaliyetleri yapabilme imkânı sağlamak

Emevi ve Abbasi sivil mimarisinin önemli yapıları arasında olan “Çöl sarayları”nın yapılış amaçları, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Halifelere ata binme ve ava çıkma gibi faaliyetleri yapabilme imkânı sağlamak

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tarımsal faaliyetlerde bulunmak
Konargöçer halkı yerleşik hayata geçirmek
Halifeleri hastalıklardan korumak
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.