Kullandığı güçlü roman tekniği ve anlatımıyla başarılı romanlar kaleme aldı.

Aşağıdakilerin hangisinde Tevfik Fikret’le ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

Kullandığı güçlü roman tekniği ve anlatımıyla başarılı romanlar kaleme aldı.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Divan edebiyatındaki beyit anlayışını kırarak nazmı nesre yaklaştırdı.
Batı edebiyatlarında görülen sone, terzarima gibi nazım biçimlerini kullandı.
İlk şiirlerinde bireysel konuları işlerken son şiirlerinde toplumsal konuları işlemiştir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.