Yazıldığı dönemin anlayışına göre değerlendirilmelidir.

Geçmiş zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla ve tarihî manasıyla anlamak için önce o devrin genel hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, insanlarının hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir. Çünkü eserdeki bir düşünüş biçimini, inanışı veya toplum hayatında görülen bir yeniliği içinde bulunduğumuz güne göre değerlendirmek o esere haksızlık yapılmasına yol açacaktır.

Bu parçada edebî eserlerle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Yazıldığı dönemin anlayışına göre değerlendirilmelidir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tarihe kaynaklık eden önemli eserler olduğu unutulmamalıdır.
Toplumdaki tüm değer ve anlayışlara saygılı olmalıdır.
Estetik zevk vermek amacıyla yazılmalıdır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 25 kez cevaplandı.

10 kez doğru cevapladı.

15 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.