Aynı ölçüyle yazılmışlardır.

1. Şiir
İllerde konup göçerler
Lale sümbülü biçerler
Ağalar beyler içerler
Kahve de kara değimli

2. Şiir
Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan
Mai Tesnim içelim çeşmei Nevpeydadan
Görülem ab-ı hayat çıktığın ejderhadan
Gidelim serv-i revanım yürü Sadabad’e

Bu iki şiir karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Aynı ölçüyle yazılmışlardır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Farklı geleneklere aittirler.
1. şiirin dili, 2. şiire göre daha sadedir.
Uyak düzenleri aynıdır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 60 kez cevaplandı.

19 kez doğru cevapladı.

41 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.