I ve II.

Modern fizikte ışığın tanecik özelliği gösterdiği olaylara örnek olarak
I. Compton saçılması
II. Fotoelektrik olayı
III. Kırınım
olaylarından hangileri verilebilir?

I ve II.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I.
II ve III.
I, II ve III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 9 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

8 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.