III.

I. İlk beytine “matla”, son beytine “makta” adı verilir.
II. Aşk, güzellik ve kadın konusunu işleyen lirik şiirlerdir.
III. aa/bb/cc… şeklinde her beyit kendi arasında kafiyelidir.
IV. Bütün beyitleri aynı güzellikte olanlara “yekâvaz gazel” denir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde gazelle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
IV.
II.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 26 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

23 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.