II ve III <-----> Katalizörün hıza etkisinin incelenmesi

Görseldeki beherler belirtilen koşullarda ikişerli seçilerek tepkime hızına etki eden faktörler incelenmek isteniyor.
Buna göre hangi beherlerin kullanıldığı deney karşısındaki amaç için uygun değildir?
Kullanılan Beherler <-----> Deneyin Amacı

II ve III <-----> Katalizörün hıza etkisinin incelenmesi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I ve II <-----> Derişimin hıza etkisinin incelenmesi
I ve III <-----> Temas yüzeyinin hıza etkisinin incelenmesi
I ve IV <-----> Sıcaklığın hıza etkisinin incelenmesi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 112 kez cevaplandı.

60 kez doğru cevapladı.

52 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.