Tuz köprüsündeki anyonlar katot yarı hücresine doğru hareket eder.

Cu – Ag pilinin şematik olarak gösterimi aşağıda verilmiştir.
Cu(k) / Cu2+(1M) // Ag+(1M) / Ag(k)
Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Tuz köprüsündeki anyonlar katot yarı hücresine doğru hareket eder.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Cu elektrot zamanla aşınır.
Ag+ iyon derişimi zamanla azalır.
Dış devrede elektronlar Cu elektrottan Ag elektroda doğru hareket eder.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 17 kez cevaplandı.

6 kez doğru cevapladı.

11 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.