Şarkı

Bestelenmek üzere yazılan ve dört dizelik bentlerle oluşan nazım biçimidir. Bu nazım şekli Türk şairlerce geliştirilmiştir. Bestelenmesi düşünüldüğü için müzik usullerine uyan aruz kalıplarıyla yazılır. Genellikle aşk, sevgili ve eğlence temaları işlenir.
Bu parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Şarkı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Destan
Türkü
Murabba
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.