I.

(I) Röportajlarda derinlemesine bir inceleme ve araştırma yapmaya gerek yoktur. (II) Ele alınan konular toplumu ilgilendiren olay ve olgulardır. (III) Bu olaylar okuyucunun dikkatini çekecek biçimde anlatılmalıdır. (IV) Röportajlarda öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, betimleyici vb. anlatım türlerinden yararlanılabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

I.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
IV.
II.
III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.