Emredici anlatım

I. Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
II. Telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.
III. Trafik kuralları, kullanma kılavuzları bu anlatımla oluşturulur.
Numaralanmış bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinin hangisine aittir?

Emredici anlatım

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Mizahi anlatım
Söyleşmeye bağlı anlatım
Gelecekten söz eden anlatım
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.