Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri

1968 de II. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan “Aile Planlaması” politikasının ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Nüfusun eğitim düzeyi
Kadının ekonomik kalkınmaya katılması
Sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.