Namazı vaktinde kılmaya

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”
(Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Namazı vaktinde kılmaya

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yakınları gözetmeye
Kötülüklerden uzak durmaya
Hak ve hukuka uygun davranmaya
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.