Divanı Lügati’t Türk

Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türk dilinin zenginliğini kanıtlamak için yazılmıştır. 7500 Türkçe sözcüğün Arapça olarak açıklandığı sözlükte Türk boylarını gösteren bir de harita yer almaktadır.
Bu eser, aşağıdakilerden hangisidir?

Divanı Lügati’t Türk

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Muhakemetü’lLügateyn
Muhakemetü’lHakayık
Şecerei Türki
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.