Mesnevi

Kimi sayru oldı vü kaldı girü
Kimisi varımadı key ilerü

Şunça kuşdan kim bu yola girdiler
Bir otuz kuş kûh-ı Kâf’a irdiler

Her kim ol bu yola girdi serseri
Olmadı Gülşehri anun rehberi

Bu beyitler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmıştır?

Mesnevi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Gazel
Kaside
Şarkı
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 966 kez cevaplandı.

422 kez doğru cevapladı.

544 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.