“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir…”(İsrâ suresi, 1. ayet)

Parse error: syntax error, unexpected '!' in /home/theinek/public_html/app/models/general/soru_ic.php on line 1