Kızlarını, erkek çocuklarından daha çok severdi.

Peygamber Efendimiz ne zaman seferden dönse önce kızı Hz. Fatıma’nın evine uğrayıp onun hâl ve hatırını sorardı. Sefere çıkarken de en son onunla vedalaşırdı. Kızı, yanına geldiğinde çok sevinir, ayağa kalkar, elini tutarak alnından öpüp yanına oturturdu.
Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Kızlarını, erkek çocuklarından daha çok severdi.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ehl-i Beyt’ine önem verir, onları ihmal etmezdi.
Çocuklarını takdir eder, onlara şefkat gösterirdi.
Aile içi ilişkilerde sorumlu, ölçülü ve nezaketli davranırdı.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.