Tanzimat Fermanı

__________ , Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı sayılan siyasi bir gelişmedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Tanzimat Fermanı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Islahat Fermanı
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
Doğa olaylarını açıklamak bilimin görevidir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.