Vahiy yoluyla gönderilir ve evrenseldir.

Din, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen ilahî kurallar bütünüdür. Din anlayışı ise gönderilen bu ilahî kuralların insanlar tarafından algılanma biçimidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi din anlayışı için söylenemez?

Vahiy yoluyla gönderilir ve evrenseldir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Çevresel faktörlerden etkilenir.
İnsanların bakış açısına göre şekillenir.
Kişilere, toplumlara göre farklılık gösterebilir.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.