Adaletli olmasından

Mekkeli kabileler Hacerü’l – Esved’in yerine konması hususunda, Hz. Muhammed’den hakem olmasını istediler.
Hz. Muhammed’in hangi özelliğinden dolayı Mekkeliler ondan yardım istemiştir?

Adaletli olmasından

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Merhametli olmasından
Sabırlı olmasından
Peygamber olmasından
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.