Dolaylı tümleç

“Avcı Süleyman yürüye yürüye, dik bir kayalığın dibine vardı.”
Bu cümledeki altı çizili bölüm, cümlenin hangi ögesidir?

Dolaylı tümleç

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Belirtili nesne
Zarf tümleci
Özne
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.