Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te yapılan inkılaplardan biri değildir?

Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletinin kaldırılması
Milattan Sonra 18. Yüzyıl
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.