[Ar] 4s² 3d104p3 <-----> 4. periyot 5A grubu

Temel hal elektron dizilimi verilen aşağıdaki elementlerden hangisinin periyodik sistemdeki yeri doğru verilmiştir?
Elektron dizilimi <-----> Periyodik sistemdeki yeri

[Ar] 4s² 3d104p3 <-----> 4. periyot 5A grubu

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
[Ar] 4s² <-----> 4. periyot 6A grubu
[Ar] 4s1 3d10 <-----> 3. periyot 1B grubu
[Ar] 4s² 3d104p5 <-----> 3. periyot 7A grubu
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 376 kez cevaplandı.

178 kez doğru cevapladı.

198 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.