Kurmaca değildir, yaşanmış olaylardan meydana getirilir.

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden biri değildir?

Kurmaca değildir, yaşanmış olaylardan meydana getirilir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
Kişinin hissettiği ancak tanımlayamadığı duyguları tanımlar.
Yazıldıkları çağın dil, kültür ve sanat anlayışlarını yansıtır.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.