Atabetü’l-Hakayık

• Edip Ahmet Yükneki tarafından XII. yüzyılda yazılmıştır.
• Eser Allah’a, Peygamber’e ve Dört Halife’ye sunulan övgü ile başlar.
• Dinî – tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.
Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Atabetü’l-Hakayık

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kutadgu Bilig
Divanü Lügati’t-Türk
Risalet’ün Nushiyye
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.