Kelam ilminin ortaya çıkışı İmam Mâturîdi ile başlamıştır.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kelam ilminin ortaya çıkışı İmam Mâturîdi ile başlamıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Mutezile, Vâsıl bin Atâ’nın öncülüğünde bir ekol haline gelmiştir.
Gazâli’den önceki döneme mütekaddimîn, sonraki döneme müteahhirîn denilmiştir.
19. yy’dan sonraki dönem kaynaklarda Yeni İlm-i Kelam dönemi olarak adlandırılmıştır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 44 kez cevaplandı.

12 kez doğru cevapladı.

32 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.