Hacı Bektaş Velî

• 1281 yılında Horasan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.
• Hoca Ahmet Yesevi’nin, Allah sevgisi ve güzel ahlak öğretisini Anadolu’ya taşımıştır.
• Makâlât ve Velâyetname adlı iki önemli eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

Hacı Bektaş Velî

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ahî Evran
Yunus Emre
Mevlana Celaleddin Rumi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 45 kez cevaplandı.

19 kez doğru cevapladı.

26 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.