Oguş - Urug - Boy - Budun

İlk Türk devletlerinde toplumun oluşumunda etkili olan unsurlar, aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?

Oguş - Urug - Boy - Budun

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Boy - Urug - Oguş - Budun
Budun - Boy - Urug - Oguş
Urug - Budun - Boy - Oguş
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 159 kez cevaplandı.

86 kez doğru cevapladı.

73 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.