Mensur şiir

Düzyazı cümleleriyle yazılmış şiirlerdir. Ses, söyleyiş ve tema bakımından şiire; şekil bakımından ise düzyazıya benzer. Vezin, kafiye gibi şekle ait önceden belirlenmiş sınırlayıcı ögeler bulunmadığı için yazan kişi duygularını daha rahat ifade eder.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

Mensur şiir

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Manzum hikâye
Terzarima
Serbest müstezat
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 40 kez cevaplandı.

21 kez doğru cevapladı.

19 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.