Hızlı toplumsal değişme

Binaların, ulaşım ve iletişim araçlarının, şehirlerin, giyim kuşamın, beslenme alışkanlıklarının her geçen gün hızla değişmesine karşın bunların kullanılmasını düzenleyen toplumsal kuralların, ahlak anlayışlarının, hukuk kurallarının bu değişime anında cevap verememesi çeşitli insan hakları ihlallerine dönüşebilmektedir.
Verilen parçada insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunların hangisinden söz edilmektedir?

Hızlı toplumsal değişme

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Uluslararası terör
Savaşlar
Bölgeler arası kalkınmışlık farkları
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 276 kez cevaplandı.

165 kez doğru cevapladı.

111 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.