II ve IV.

I. Şafiîlik
II. Eş’arîlik
III. Kadirilik
IV. Maturidîlik
Bu oluşumlardan hangileri İslam düşüncesinin itikadî yorumlarındandır?

II ve IV.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
III ve IV.
I ve II.
I ve III.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.