11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

Ay kopup evlenüp
(Ay konup hâlelendi)
Ak bulut örlenüp
(Ak bulut yücelendi)
Bir bir üzre öklenüp
(Üst üste kümelendi)
Saçlıp suvu enreşür
(Saçılıp suyu inleşir)

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Nazım birimi dörtlüktür.
Kafiye düzeni aaab şeklindedir.
Tabiat olaylarını anlatmıştır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.