Selefilik

Mutezile’nin akaid konularındaki akli yorum ve açıklamalarına, özellikle ayetlerdeki farklı anlayışa müsait ifadelerin yorumlanmasına şiddetle karşı çıkan Ehl-i sünnet ekolüdür.
Hakkında bilgi verilen bu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Selefilik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Şia
Cebriye
Haricilik
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 31 kez cevaplandı.

10 kez doğru cevapladı.

21 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.