I ve III.

Türklerin İslâm oluşları ile beliren ilk menkıbeler ve destan motifleri Karahanlılar çağında görülür. Bunların en tanınmışı, Saltuk Buğra Han menkıbeleridir. Saltuk Buğra Han’ın olağanüstü kişiliği etrafında toplanan motifler aynı zamanda Kırgız Türklerinin ünlü Manas’ına da kaynak ve örnek olmuştur.
Bu parça ile ilgili,
I. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
II. Tartışmacı anlatıma yer verilmiştir.
III.Anlatımı açık ve sadedir.
IV.Sanatsal bir metindir.
ifadelerden hangisi söylenebilir?

I ve III.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
II ve IV.
II ve III.
I ve II.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 253 kez cevaplandı.

148 kez doğru cevapladı.

105 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.