Cebriye kelamcılarına göre davranışı tercih eden ve insana yaptıran Allah’tır.

İnsan eğer iradesine dayalı olarak seçimler yapıyor ve bu seçimlerine bağlı olarak davranışlarda bulunuyorsa özgürdür. Özgürce seçtiği ve yerine getirdiği davranışlardan ötürü de sorumludur. İnsanın seçme özgürlüğünün olmadığı yerde davranışlarından sorumlu olması da beklenemez.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk konusunda diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?

Cebriye kelamcılarına göre davranışı tercih eden ve insana yaptıran Allah’tır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Maturidi kelamcılarına göre birden fazla davranışı yaratan Allah, seçen ve yapan insandır.
Mu’tezile kelamcılarına göre davranışın imkânını yaratan Allah, seçen ve yapan insandır.
Eş’arriye kelamcılarına göre insanın seçmesi ve eylemesi için davranışları yaratan Allah’tır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 68 kez cevaplandı.

27 kez doğru cevapladı.

41 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.