İstişarenin

Hz. Peygamber herkesi ilgilendiren konularda insanlara danışmış ve bunun sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir. Kritik konularda ortak bir yol belirlenmesine özen göstermiştir.
Hz. Peygamber’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir?

İstişarenin

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Eşitliğin
Adaletin
Hoşgörünün
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.