Anlam daralması –- > Anlam genişlemesi –- > Başka anlama geçiş

I. “Yemiş” sözcüğü eskiden tüm meyveleri karşılarken günümüzde sadece “incir” için kullanılmaktadır.
II. “Yol” sözcüğü temel anlamıyla “üzerinden geçilen yer” anlamını taşırken zamanla “sistem, yöntem, metot” gibi anlamları da karşılamaya başlamıştır.
III. “Yavuz” sözcüğü “kötü, fena” anlamını taşırken günümüzde “güçlü, çetin, iyi, güzel” anlamını kazanmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin örneklendirdiği kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
I -- > II --> III

Anlam daralması –- > Anlam genişlemesi –- > Başka anlama geçiş

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Anlam genişlemesi –- > Anlam daralması –- > Başka anlama geçiş
Başka anlama geçiş –- > Anlam daralması –- > Anlam genişlemesi
Anlam daralması –- > Başka anlama geçiş –- > Anlam genişlemesi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.